سفارش تبلیغ
صبا
 
سخن شعر
گاهی شعری را می سرایم و از درون دل سخنی می گویم ...که او رفت
درباره وبلاگ


زنبور درمانگرم - عاشق طبیعت و طبیعت گردی کاشف گمنام یک داروی برجسته که در قالب قطره طلائی شگفتی می آفریند در مورد بیماری ها
دوشنبه 89 اردیبهشت 20 :: 7:24 صبح ::  نویسنده : امید ارجمندی

تار.....
http://www.shereno.com/file.php?id=69569
...لطفا نفر بعد
http://www.shereno.com/file.php?id=69178
تن آسوده...
http://www.shereno.com/file.php?id=69062

از دفتر  سیمرغ طنز (شعر نو  امید)

نوزاد میلیو نر...
http://www.shereno.com/file.php?id=68722

 اهای اهای اون وریا
سربزنید این وری ها


ادامه مطلب ...


موضوع مطلب :