سفارش تبلیغ
صبا
 
سخن شعر
گاهی شعری را می سرایم و از درون دل سخنی می گویم ...که او رفت
درباره وبلاگ


زنبور درمانگرم - عاشق طبیعت و طبیعت گردی کاشف گمنام یک داروی برجسته که در قالب قطره طلائی شگفتی می آفریند در مورد بیماری ها
دوشنبه 87 دی 30 :: 8:53 عصر ::  نویسنده : امید ارجمندی

گر گدای راه عشقی شوکت و مکنت مجوی

مکتب وراهش اگر جوئی به پاکی ره بجوی

چون بشاگردی به مکتب میروی عاقل نشین

چشم بگشای و به هشیاری تما می ره بپوی

در س اول گر چه سخت افتد به آسانی بخوان

تا به آخر صبر می باید به هر ره ره مجوی

در ره شا گردی از استاد علم آ موختن

چون به استادی رسیدی از تکبر کم بگوی

درس راه عشق را بی صبر کس آموختی؟

لاف عاشق پیشه بودن را تو هر دم دم مگوی

گر چه داروی تو را حاذق دهد تلخی بنوش

کم بگو از تلخیش. شیرینیش آخر بجویادامه مطلب ...


موضوع مطلب :

1   2   >