سفارش تبلیغ
صبا
 
سخن شعر
گاهی شعری را می سرایم و از درون دل سخنی می گویم ...که او رفت
درباره وبلاگ


زنبور درمانگرم - عاشق طبیعت و طبیعت گردی کاشف گمنام یک داروی برجسته که در قالب قطره طلائی شگفتی می آفریند در مورد بیماری ها
چهارشنبه 88 آذر 25 :: 7:50 صبح ::  نویسنده : امید ارجمندی

آخرین وداع

آشنا یان درد من درمان کنید
نی حقیقت را زمن پنهان کنید

دشمنی ازمن ! شما را دوستی
مهر بانی بر همه عر یان کنید

شک نمودن در کلام و در عمل
با محبت این کنش سامان کنید

رنگ ورویم رنگ و روی آدم است
گر به باطن بد! شما جبران کنید

ما دو روزی بیش وکم با هم شدیم
می رود چون باد! پس آسان کنید

خوشه هر میوه گر شیرین نشد
سایه او را شود کتمان کنید؟

دست در دست هم ارید و همه
پای کو بان عشق را جولان کنید

چند روزی بیش ما را عمر نیست
چهره بگشائید و دل خندان کنید

خاک پای دوستان باشیم و بس
چون ز خاکیم با همه یکسان کنید

من امیدم دست در دست شما
در دها درمان وکین و یران کنید

کرد حافظ این نصیحت را به ما
جان سپارید آنکه را جانان کنید
خوشم
http://www.shereno.com/file.php?id=61762

جهل صواب
http://www.shereno.com/file.php?id=61493

تمهید
http://www.shereno.com/file.php?id=61352
دلربایم...!
http://www.shereno.com/file.php?id=61204


 من در این کلبه خوشم
تو در آن اوج که هستی خوش باش
من به یاد تو خوشم
تو به یاد هر که هستی خوش باش

نطامى گنجوى د ر هفت پیکر مى فر ماید
***************************
بد گهر با کسى وفا نکند
اصل بد در خطا خطا نکند

سروده ای از مسلم فخری
نمی تونم درک کنم!(بفهم)
هرچی گذشت روزه های من
دورتر شدن دستای تو
هرچی گذشت از اون زمون
کمرنگ شدن چشمای تو
مثل غریبه ها شدی تا شدم آشنایی تو
چطورمی گفتی که منم ستاره شب هایی تو
حالا ستاره شبات کیه که می خنده باهات
کیه که نیمه های شب خواب وگرفته ازچشات
کیه که بااومدنش توروبه من کردبی وفا
بگو چرا به خاطرش دستاموتوکردی رها
شاید که بارفتن تودنیارومن ترک بکنم
اما چطوری میتونم دروغاتو درک بکنم

کاروان آهسته ران
http://www.shereno.com/file.php?id=60085
عاشقم...من عاشق
http://www.shereno.com/file.php?id=59961

هلهله آهنگ شده...!
http://www.shereno.com/file.php?id=59792
بگو چرا...؟
http://www.shereno.com/file.php?id=61144

سروده ام(امید) در اولین شبهای ماه محرم سال 88
آتش عشق
http://www.shereno.com/file.php?id=59713
چرا سر گرم سرگردانیم کردی
چرا بیگانه با بیماریم کردی

چرا از عشق می گوئی و معشوقم تو ننمائی
اگر لالاای دانی !
چرا خود خواب ننمائی

چرا خود خوابی و من را به بیداری کنی دعوت
چرا بیداریم راخواب پنداری
و خوابم را فزون خواهی

چرا معشوقه ام را جلوه ای دیگر تو میسازی
مرا جا ن است و جا نانم
چرا جان مرا این گونه از جانم بدر سازی

بدان از رنگ خونش پرچمی از عشق میسازی
تصور میکنی سوزی مرا این بیرق عشقم
نمی سوزی مرا !
خود را بدین آتش فلج سا زی!
شرمنده ام عزیز من..!
http://www.shereno.com/file.php?id=59622
چون سوزدی
http://www.shereno.com/file.php?id=59473


ادامه مطلب ...


موضوع مطلب :